Wednesday, March 26, 2014

Penyakit Dalam Jiwa Manusia

Status Update
By Bahagian Dakwah, JAKIM


MEMBINA PERISAI DIRI: SYAITAN BERPELUANG MENERJAH KE DALAM BATIN MANUSIA MELALUI BEBERAPA PENYAKIT DI DALAM JIWA MANUSIA:

1. LEMAH JIWA
2. INGKAR KEPADA KEBENARAN
3. MENUNJUK-NUNJUK
4. KELUH KESAH
5. PUTUS ASA
6. TIDAK TAHU TERIMA KASIH
7. BIMBANG PADA KEBENARAN
8. ENGGAN MEMBANTU
9. PUTUS HARAPAN
10. TERGESA-GESA
11. RAGU-RAGU PADA PETUNJUK BAIK
12. LARI DARI KEBENARAN
13. ANGKUH
14. SEMPIT DADA
15. BODOH
16. MENENTANG KEKUASAAN ALLAH
17. GEMBIRA TIDAK TERBATAS
18. KURANG PANJANG AKAL
19. LALAI PADA KEKURANGAN DIRI
20. DURHAKA
21. ‘UJUB (KAGUM PADA DIRI SENDIRI)
22. KIKIR BERBUAT BAIK
23. SUKA KERAS DI WAKTU BERBANTAH
24. MELAMPAUI BATAS
25. MEGAH
26. BAKHIL PADA HARTA
27. TERTIPU PERASAAN DIRI SENDIRI
28. CINTA HARTA
29. ANIAYA
30. HALOBA
31. BERPURA-PURA
32. TERPESONA OLEH KEDUNIAAN
33. CURANG
34. PEMBANTAH
35. GELISAH

No comments:

Post a Comment